Header
فرمت فایل‌ها
  • فرمت PNG چیست؟

    یک فایل PNG، نوعی تصویر است که در فرمت PNG (Portable Network Graphic) ذخیره‌سازی شده است. در ساختار این ف ...

    یک فایل PNG، نوعی تصویر است که در فرمت PNG (Portable Network Graphic) ذخیره‌سازی شده است. در ساختار این فرمت، از روش فشرده‌سازی "بیت‌مپ" استفاده شده است. این روش فشرده‌سازی در فرمت گیف نیز استفاده می‌ ...

    ادامه مطلب